Zweekhorst Tłumaczenia

Natalia Zweekhorst-Krüger, urodziła się w Poznaniu (w Polsce). W 1990 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a następnie studnia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa. Jako tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego i polskiego, zaprzysiężona przed Sądem Okręgowym w Hadze, wykonuje tłumaczenia zwykle i poświadczone, tłumaczy przez telefon i na miejscu dla firm, instytucji państwowych, policji i klientów indywidualnych. Tłumaczenia odpowiadają normom jakościowym i są uznawane zarówno w kraju jak i za granicą.

natalia_zweekhorst_kruger
Natalia Zweekhorst-Krüger

Usługi

Icon_5gr

Akty urodzenia

Akty ślubu

Akty zgonu
Zaświadczenia o stanie cywilnym
Wyciągi z rejestru izb handlowych
Wyciągi z rejestru mieszkańców gminy

Icon_1gr

Akty notarialne
Testamenty
Poświadczenia dziedziczenia
Umowy najmu lokali
Wyroki sądowe
Umowy o pracę

Icon_2gr

Warunki dostaw
Korespondencja handlowa
Broszury
Sprawozdania finansowe
Statuty spółek
Strony Internetowe

Icon_3gr

Instrukcje obsługi
Instrukcje montażu
Patenty
Opisy produktów
Instrukcje BHP
Instrukcje stanowiskowe

Icon_6gr

Dokumentacje medyczna
Zaświadczenia lekarskie
Wyniki badań
Broszury informacyjne
Ulotki informacyjne
Protokoły medyczne

Icon_4gr

Świadectwa
Zaświadczenia alimentacyjne
Dyplomy
Zaświadczenia urzędu skarbowego
Foldery
Dokumenty tożsamości

Taryfy

Taryfy zależą od rodzaju tekstu, stopnia trudności, ilości słów i daty wykonania. Tłumaczenia przysięgłe opatrzone są podpisem tłumacza oraz pieczątką stanowiącymi gwarancję zgodności tłumaczenia z tekstem źródłowym.

Taryfy opłat za tłumaczenia przysięgłe standardowych dokumentów:

Obowiązujące taryfy tłumaczeń poświadczonych standardowych dokumentów na język polski oraz na język niderlandzki: €35,00 za pierwszą stronę dokumentu. Każda następna strona tego samego dokumentu €10,00.

Taryfy opłat za tłumaczenia (przysięgłe) niestandardowych dokumentów:

Poniższe taryfy obowiązują zarówno przy tłumaczeniu z języka polskiego na język niderlandzki, jak i z języka niderlandzkiego na język polski: od € 0,18 za słowo w zależności od stopnia trudności tekstu.

Opłata za dodatkową, poświadczoną kopię dokumentu niezależnie od rodzaju dokumentu wynosi €15,00.

Rozliczenia z firmami: 100% w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Rozliczenia z klientami indywidualnymi: 100% przy przyjęciu zlecenia.

Powyższe ceny nie zawierają VAT-u (21%).

Związany z:

Zweekhorst Tłumaczenia
Vrijenban 25, 2645 AT Delfgauw, Holandia

T: +31 6 10870330
E: info@holenderskietlumaczenia.nl

Region: Zuid-Holland Rotterdam | Delft | Haga

vCard:

VAT: NL002295134B17
Izba Przem.-Handlowa Haga-Holandia: 27311703
IBAN: NL37INGB0658397621
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Wpis do rejestru tłumaczy (www.bureaubtv.nl)
Numer WBTV: 1978

Zweekhorst Doradztwo oferuje pomoc w zakresie komunikacji między firmami, urzędami i osobami prywatnymi w relacjach między Polską i Holandią.