Zweekhorst Tłumaczenia

Natalia Zweekhorst-Krüger, urodziła się w Poznaniu (w Polsce). W 1990 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a następnie studnia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa. Jako tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego i polskiego, zaprzysiężona przed Sądem Okręgowym w Hadze, wykonuje tłumaczenia zwykle i poświadczone, tłumaczy przez telefon i na miejscu dla firm, instytucji państwowych, policji i klientów indywidualnych. Tłumaczenia odpowiadają normom jakościowym i są uznawane zarówno w kraju jak i za granicą.

Natalia Zweekhorst-Krüger

Usługi

Akty urodzenia

Akty ślubu

Akty zgonu
Zaświadczenia o stanie cywilnym
Wyciągi z rejestru izb handlowych
Wyciągi z rejestru mieszkańców gminy

Akty notarialne
Testamenty
Poświadczenia dziedziczenia
Umowy najmu lokali
Wyroki sądowe
Umowy o pracę

Warunki dostaw
Korespondencja handlowa
Broszury
Sprawozdania finansowe
Statuty spółek
Strony Internetowe

Instrukcje obsługi
Instrukcje montażu
Patenty
Opisy produktów
Instrukcje BHP
Instrukcje stanowiskowe

Dokumentacje medyczna
Zaświadczenia lekarskie
Wyniki badań
Broszury informacyjne
Ulotki informacyjne
Protokoły medyczne

Świadectwa
Zaświadczenia alimentacyjne
Dyplomy
Zaświadczenia urzędu skarbowego
Foldery
Dokumenty tożsamości

Taryfy

Taryfy zależą od rodzaju tekstu, stopnia trudności, ilości słów i daty wykonania. Tłumaczenia przysięgłe opatrzone są podpisem tłumacza oraz pieczątką stanowiącymi gwarancję zgodności tłumaczenia z tekstem źródłowym.

Taryfy opłat za tłumaczenia przysięgłe standardowych dokumentów:

Obowiązujące taryfy tłumaczeń poświadczonych standardowych dokumentów na język polski oraz na język niderlandzki: €35,00 za pierwszą stronę dokumentu. Każda następna strona tego samego dokumentu €10,00.

Taryfy opłat za tłumaczenia (przysięgłe) niestandardowych dokumentów:

Poniższe taryfy obowiązują zarówno przy tłumaczeniu z języka polskiego na język niderlandzki, jak i z języka niderlandzkiego na język polski: od € 0,18 za słowo w zależności od stopnia trudności tekstu.

Opłata za dodatkową, poświadczoną kopię dokumentu niezależnie od rodzaju dokumentu wynosi €15,00.

Rozliczenia z firmami: 100% w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Rozliczenia z klientami indywidualnymi: 100% przy przyjęciu zlecenia.

Powyższe ceny nie zawierają VAT-u (21%).

Związany z:

Zweekhorst Tłumaczenia
Vrijenban 25, 2645 AT Delfgauw, Holandia

T: +31 6 10870330
E: info@holenderskietlumaczenia.nl

Region: Zuid-Holland Rotterdam | Delft | Haga

vCard:

VAT: NL002295134B17
Izba Przem.-Handlowa Haga-Holandia: 27311703
IBAN: NL37INGB0658397621
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Wpis do rejestru tłumaczy (www.bureaubtv.nl)
Numer WBTV: 1978

Zweekhorst Doradztwo oferuje pomoc w zakresie komunikacji między firmami, urzędami i osobami prywatnymi w relacjach między Polską i Holandią.